Informacje prawne

Sklep internetowy www.emilio-kielce.pl jest własnością firmy Emilio Piotr Kobus. Dokłada wszelkich starań aby publikowane w serwisie informacje, były możliwie najdokładniejsze, prawidłowe i aktualne. Pomimo tego sklep internetowy emilio-kielce.pl może zawierać błędy, za które właściciel, firma Emilio Piotr Kobus, nie ponosi odpowiedzialności. Treść i struktura strony internetowej www.emilio-kielce.pl chronione są prawem autorskim. Powielanie informacji, wykorzystanie tekstów w całości lub jego fragmentów bądź materiałów graficznych, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody. Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm, pojawiających się w materiałach udostępnianych przez sklep www.emilio-kielce.pl są własnością ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu informacji i identyfikacji.

„Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Kobus, prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Emilio Piotr Kobus z siedzibą: ul. Czarnowska 14 25-504 Kielce oraz ul. Malczewskiego 13 26-600 Radom NIP 9591358004. Możesz się z nami skontaktować pod wskazane na stronie internetowej nr telefonów. Formularz kontaktowy, z którego chcesz skorzystać, wymaga od Ciebie podania Twojego imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Są to podstawowe dane osobowe jakimi musimy dysponować, by móc odpowiedzieć Ci na zadane przez Ciebie pytanie za pomocą formularza kontaktowego. Możesz podać nam również swój numer telefonu w treści wiadomości, byśmy mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy, bądź imię, nazwisko, adres mailowy i telefon, a także podajesz je dobrowolnie. W dowolnym momencie możesz cofnąć udzielona zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy, ze nas o tym poinformujesz. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia droga mailową lub telefoniczną odpowiedzi na Twoje pytanie. Twoje dane będą przekazywane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Jeśli zdecydujesz się na współprace z nami, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o współpracy. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, pamiętaj, ze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych).”

Wypełnienie obowiązku informacyjnego RODO Szanowni Państwo, realizując obowiązki wynikające z nowych przepisów zawartych w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Kobus, prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Emilio Piotr Kobus z siedzibą: ul. Czarnowska 14 25-504 Kielce oraz ul. Malczewskiego 13 26-600 Radom NIP 9591358004 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - nie dotyczy 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą - Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia - Biuro rachunkowe 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy